Çerez (Cookie) Nedir:

 

Çerez, bir web sitesi veya uygulama sunucusu tarafından mobil cihazınıza , bilgisayarınıza vs. kayıt edilen basit metin

dosyasına verilen isimdir. Sadece bu sunucu ilgili çerezin içeriğine erişebilmekte ve okuyabilmektedir. Her çerez , web

tarayıcınıza özel olmaktadır. (Örn: Google chrome, internet explorer , opera , safari vs. nin daha önce ziyaret

ettiğiniz sitedeki tercihlerinizi hatırlaması gibi.)

Çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız “www.allaboutcookies.org“ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Çerez politikası:

 

www.milasbereketi.com olarak, siz değerli kullanıcılarımızın güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmaları sağlamak için

sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Birçok web sitesinde olduğu gibi , www.milasbereketi.com

(mobil uygulamaları dahil olmak üzre tüm dijital platformlarında) çerezler kullanmaktayız. Bunlar oturum çerezleri,

işlevsellik çerezleri , zorunlu çerezler , ticari çerezler ,analiz çerezleri , kalıcı çerezler ve üçüncü parti

çerezlerden oluşmaktadır.İşbu Çerez Politikası www.milasbereketi.com Gizlilik Politikasının ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Çerez Kullanımlarının Engellenmesi:

 

Tarayıcılarınız çerez engellenmelerine olanak sağlamaktadır, ancak bunları engellemeniz durumunda

www.milasbereketi.com ve tüm mobil uygulamalarımız dahil olmak üzre bazı özellikleri kullanamayabilir veya kampanya,

indirim , fırsatlardan haberdar olamayabilirsiniz. Çerezleri Kullanımlarını engellemek için tarayıcınızın ayarlarına

göz atmalısınız. Detaylı bilgi için tarayıcınızın web sitesini ziyaret ediniz.
 

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu:

 

www.milasbereketi.com a aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Milas Bereketi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") m. 10'dan doğan aydınlatma

yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil

uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. www.milasbereketi.com işbu Kişisel Verilerin

Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman

güncelleme hakkını saklı tutar.

 

www.milasbereketi.com kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?Müşterilerimizin kişisel verilerinin

kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması

esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin

korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması

için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması

gerekmektedir. 

www.milasbereketi.com kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

 

Milas Bereketi, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek,

saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve

işleyebilecektir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 

Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,iletişim için adres

ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili

maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile

iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme

dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un

ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,kamu güvenliğine

ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,müşterilerimize daha iyi bir

alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği

ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, müşteri memnuniyetini artırmak, web

sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde

kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar

aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm

ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine

getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, 

www.milasbereketi.com kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

 

www.milasbereketi.com ile paylaşılan kişisel veriler, Milas Bereketi gözetimi ve kontrolü altındadır.

Milas Bereketi yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün

korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu

sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan

uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu

kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız. 

www.milasbereketi.com kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

 

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve

kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal

yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler

paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü

yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında

hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan

üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen

ihlallerden Milas Bereketi sorumlu değildir. Kişisel verileriniz Milas Bereketi

hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği

yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı

kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz

yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi

hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve

yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve

ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

 

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 

A. . İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 

B. . İşlenmişse bilgi talep etme

 

C. . İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 

D. . Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme

 

E. . Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

 

F. . KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme

 

G. . Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme

 

H. . Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 

İ. . KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına

sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz 

Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

 

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Milas Bereketi yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu

bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu

bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla

takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz. 

Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

 

KVKK'nın 4. maddesi uyarınca Milas Bereketi kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma

yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Milas Bereketi yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini

yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Milas Bereketi ile doğru ve güncel verilerini paylaşması

gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim

kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR